Login Zaregistrujte se
Heslo Ztracené heslo
Vstoupit do
členské sekce

UKÁZKY Z KNIHY

a přehled kapitol v knize

OSUD? KARMA? PROGRAM!


Je někdo nebo něco, co řídí náš život? Proč často říkáme: „To je zkrátka osud...zpečetěný osud...co se má stát se stane...bojovat proti nepřízni osudu...má špatnou karmu...karmické zatížení…' a podobně? Možná, že patříte k racionálně uvažujícím lidem a na osud nebo karmu nevěříte. Zastáváte názor a životní vyznání, že každý je svého štěstí strůjcem a řeči ohledně osudu či karmy považujete za pověry zatemňující zdravý rozum. Koneckonců na karmu nebo na osud se dá mnoho věcí svést… co naděláš s osudem?

Ale ruku na srdce, nikdy jste nepoužili, třeba jen obrazně, výše jmenované hlášky? S povzdechem - to je osud nebo karma? Možná že jste vy sami nebo Vaši přátelé a známí byli v situaci, kdy jste se ptali, proč zrovna já? Co jsem komu udělal? Snažili jste se, hráli jste fér a něco se přihodilo, něco, co se stát nemělo, osudový zásah? Když se nám daří, mnoho lidí si nedovolí naplno prožívat štěstí či aktuální radost z úspěchu, aby se to nepokazilo … protože něco uvnitř nás si není jisté ohledně osudu. Možná si všímáte, že se v našich životech opakují určité vzorce již po mnoho generací. Často říkáme: „Máme to v rodě'. Opakují se například různé nemoci, to si vysvětlujeme zděděnými geny (i na geny si posvítíme a budete se divit), ony se ale opakují i situace a dramata ve vztazích, stejné nebo podobné události v dětství, dospívání, první láska, manželství … jediné, co se mění, jsou kulturní a často prostorové kulisy. Mnohdy se chceme vymanit z nemožné rodiny, chceme přeseknout ten bludný kolotoč. Vymezíme se, odejdeme na druhý konec světa a pak s hrůzou sledujeme, že nás 'osud' dostihne a často se přistihneme, jak opakujeme ty stejné věty či vzorce, které jsme tak nenáviděli u našich rodičů, učitelů či z původního prostředí. A když nás na to ještě někdo upozorní 'chováš se jako Tvoje matka / otec' bereme to jako vážný útok… Poznáváte se? OK, poznáváte tyto vzorce u svých známých, ve svém okolí?

A když se to pořádně zacyklí a my to vzdáme, pak se musí někdo nebo něco obvinit, ideálně něco, co podle nás leží mimo naši snahu s tím něco udělat. Něco, proti čemu jsme krátcí… Pak často slýcháme slovo OSUD, KARMA, moderně obviníme GENY, HORMONY, VLÁDU, PENÍZE, případně se zábavnou formou odreagování a obvinění stávají konspirační teorie a obviněno je ŽIDOVSTVO, ZEDNÁŘSTVO, UFO či jiná 'tajná' společenstva a spolky. Tím, že to svedeme na jeden či více elementů výše, vzdáváme se odpovědnosti a tím i povinnosti se transformovat. Žijeme v bludu svobodné vůle, v přesvědčení, že realita je daná a my se musíme přizpůsobit, často přežít a dostáváme se do zvláštního stavu v mozku… a stáváme si hříčkami OSUDU či KARMY.

Jedna polovina světa (západní) hovořila a hovoří o OSUDU, druhá polovina světa (východní) hovořila a hovoří o KARMĚ. Pojďme si vymezit pojmy pro oblast neurověd a shodněme se na definici PROGRAM. Co řídí Váš život, je program, respektive programy, které jsou umístěny v mozku. Amen. Nemluvíme zde obecně v rovině metafory, jsou to skutečné programy, naprogramovaná, nakódovaná realita, podle které se utváří Váš svět 'tam venku' v prostředí, kterému říkáme 'realita'. Programů máme tisíce a tisíce, drtivou většinu z nich si neuvědomujeme a to zásadní je, že 99% těchto programů nejsou vaše programy, nezvolili jste si je vědomě, ale byly Vám předány v tzv. epigenetickém kódu. Pokud budeme mluvit archaicky, jsou to programy, které jste dostali do vínku za všechny minulé zkušenosti (minulé životy?!) Vašich předků v podobě karmy či osudu neboli programu. O epigenetickém kódu se budeme bavit podrobněji v osmé kapitole, zde epigenetický kód jen nakousneme. Pro tuto chvíli si nazvěme epigenetický kód kulturním, myšlenkovým genem. Něco, co jste zdědili po svých rodičích a po linii zpět mnoho a mnoho tisíc let zpátky. V současnosti může kódovat Vaši realitu fakt, že Váš pra prapředek byl upálen jako kacíř na hranici. Že o tom nemáte ani ponětí, je naprosto jedno. Tento zápis v programu (karmě, osudu) si s sebou nesete a ovlivňuje například Vaši realitu ve vztahu k náboženstvím…

Epigenetický kód nemají jen rodiny, ale i celá společenství a národy. Hovoříme o tom, že národy a etnika mají svoji 'mentalitu', ale národy, etnika a společenství mají také svůj osud, karmu a program, která se projevuje kódováním v epigenetickém kódu. Jako příklad vezměme například německý národ. Po první světové válce se svět modlil, aby už nikdy svět nezažil tak ničivou válku. Nicméně o pár let později byl svět ve válce znovu. Náhoda, osud, karma? To nechám na Vás. Podstatné je, že po druhé světové válce je toto 'karmické' zatížení (vyvolání dvou světových válek) součástí epigenetického kódu německého národa! Většina Němců cítí vinu, většinou hluboko ukrytou v nevědomí za druhou světovou válku. A mají tendenci se omlouvat, jde doslova o 'stigma', zkuste v Německu žertovat o druhé světové válce! Ne nadarmo jsou Němci největší filantropové a aktuálně fakticky drží ekonomicky Evropskou Unii (národ, který nejvíce dotuje ostatní evropské státy, tzv. čistý plátce do EU fondů). Německý národ, pracovití géniové, národ Goetheho, národ skvělých filozofů, skladatelů, básníků a vědců. Měli by cítit vinu? Nelogické, směšné, je to minulost! Všichni víme, že Německo ovládla skupina nacistů s pouhými 38% hlasů a uvrhla tak Německo do války. Proč tedy ono 'karmické' zatížení? Zkrátka je v epigenetickém kódu a v programu… Můžeme s tím něco dělat?

To se prosím nebavíme v rovině filozofie či new age, ale jedeme v 'tvrdých' vědeckých datech a oborech jako je genetika, neurovědy a kvantová fyzika. Přituhuje? Pojďme dále. OK, máme tedy nějaký PROGRAM, mohu si ale takový program celkem snadno změnit tím, že si jej uvědomím, zanalyzuji, vypracuji akční plán na jeho odstranění a pak už je potřeba jen disciplína a vůle? Je to tak v pořádku? O tom jsou přece tisíce knih osobního rozvoje! Ne tak docela… Žijeme totiž v jednom velkém bludu, ve velkém klamu a triku, na kterém stojí celá naše euro americká kultura minimálně od dob antického Řecka. Je to trik tak dokonalý, že je doslova hoden slova MATRIX. Tím bludem je naše, vaše, moje SVOBODNÁ VŮLE. Myslíte si, že máte svobodnou vůli? Že jste si tuto knihu koupili 'svobodně' a teď kdykoliv můžete přestat číst a je to Vaše rozhodnutí? A samozřejmě svobodné rozhodnutí? Prostě jsem se rozhodl na základě svobodné vůle, tak si to klidně dokážu a přestanu číst tuto knihu? Omyl přátelé, nic na světě neuděláte bez svolení Vašeho mozku. OK, to je přece jasné. Ale možná jste neměli tušení, že Váš mozek, rozhoduje za Vás až o několik vteřin dříve, než jste si to uvědomili. Než vy vědomě řeknete ANO nebo NE na moji nabídku k procházce Vaším mozkem, Váš mozek podle programu, který máte uložen, rozhodl za Vás. Absurdní? Jak je to potom s naší odpovědností? S možností se svým životem něco dělat? Prosím o vaše zklidnění. Tato kniha je transformační, klíč existuje, jen souvislosti jsou zcela jiné, než jsme si doposud mysleli (měli v programu).

Představte si, že jste majitelem jedné miliardy dolarů. Představte si, co byste mohli dělat s miliardou! Zavřete si oči a přeneste se do nové reality, jste majitelem miliardy dolarů, co podniknete? Co všechno dokážete, jak moc pomůžete sobě i ostatním. Vidíte to? Slyšíte to? Jediné, co Vám brání v tom to podniknout, je fakt, že jste zapomněli PIN kód k jedné miliardě dolarů. Vy víte, že tam jsou, čekají na Vás a víte, že jediný na světě jste to vy sám, kdo má PIN kód, jen si aktuálně nemůžete vzpomenout! Vy jste majitelem ne jedné miliardy, ale mnoha miliard možností. Doslova dokážete všechno, ale má to jeden háček, musíte najít PIN kód ke svému mozku a restartovat jej, nahodit nové programy, které Vám umožní v realitě 'tam venku' dosáhnout všeho, po čem toužíte. Jsme na prahu toho, že další generace budou žít stovky let, náš mozek je schopen vytvořit si nové smysly, které jsme nikdy v historii neměli (například slyšet barvy), čeká nás obrovská transformace vědomí a ten klíč máme v hlavě, Váš MOZEK!

V této první kapitole mi dovolte malý exkurz do pojmů, které se nám budou hodit pro postup a orientaci v knize. Jako první začněme onou předešlou provokací a to tím, že naše svobodná vůle je přelud. Jak to mohu napsat! Jak se cítíte, když Vám budu tvrdit, že jste hříčka programů, které ještě ke všemu nejsou z většiny vaše? Toto je provokativní téma, pojďme si jej naservírovat na začátek.

Svobodná vůle? Zapomeňte…

Průkopníkem v oblasti neuropsychologie byl profesor fyziologie na Kalifornské Univerzitě v San Francisku, pan Benjamin Libet. Jeho experimenty v sedmdesátých letech jsou poměrně známé a jak už to bývá při kontroverzním výzkumu, výsledky jeho studií byly terčem kritiky a zpochybňování. Proč? Stály u pádu přeludu jménem svobodná vůle. O co šlo? V sedmdesátých letech nebyly ještě k dispozici moderní zobrazovací techniky mozku, jako například funkční magnetická rezonance (zjednodušeně mozkový skener). Vrcholem bylo sledování mozku pomocí přístroje známého jako elektroencefalogram, zkráceně EEG. Tato zařízení mají svoje výhody a více si k EEG řekneme v kapitole sedm o mozkových přístrojích. Zde jen naťukneme to, že zařízení EEG měří a zaznamenává elektrické signály, které vysílá mozek při aktivaci neuronů (mozkových buněk). Podle toho je možno měřit mozkové vlny, jejich aktivitu, například to, zda je mozek v danou chvíli ve stavu aktivity (excitace) nebo útlumu (inhibice). Pan Libet na EEG prováděl výzkumy z hlediska fyziologie - tedy reakce těla v propojení s motorickými (odpovědnými za pohyb) signály z mozku - kdy dojde k příkazu z mozku provést určitou tělesnou akci. V tomto případě pohnout prstem. Úkol byl velmi jednoduchý, účastníci měli na hlavě zařízení EEG a podle svého uvážení se měli rozhodnout, že chtějí pohnout prstem a následně provést akci, prstem pohnout. EEG zaznamenával aktivitu na motorických částech mozku (motor cortex). A právě zde došlo k první trhlině iluze 'svobodná vůle'. V první fázi, ještě před zvědoměním účastníka, mozek vydal signál k akci, vyvolání určitého pohybu. Vědomí účastníka však o tom nemělo ještě ani ponětí - bylo tam zatím nepatrné, avšak stoprocentně ověřitelné zpoždění mezi 'svobodným' rozhodnutím pohnout prstem a samotnou akcí. Toto zpoždění bylo v průměru 300 až 500 mili sekund. Možná nic závratného, na druhou stranu, jak rychlé je zmáčknout spoušť u revolveru? Tyto výzkumy se dočkaly fantastického ohlasu, neboť jsme se domnívali, že naše tělesné akce a reakce jsou vždy v reálném čase v souladu s naším rozhodnutím. Výzkumy pana Libeta byly dlouhou dobu brány spíše jako senzace, byly různě interpretovány podle přesvědčení (programů) různých vědců, psychologů, neurologů a fyziologů.

Na počátku nového tisíciletí však přituhlo. Na scéně se objevily nové a přesné zobrazovací přístroje umožňující sledovat mozek online v přímém přenosu. Novinka z devadesátých let - funkční magnetická rezonance, budeme používat zkratku fMRI - se zdokonalila, překonala dětské nemoci a poprvé se fMRI použilo v ne přímo medicínských experimentech a výzkumech. Smyslem fMRI je neinvazně (bez nutnosti do Vás píchat kontrastní látky) vyšetřit mozek, zda správně funguje a případně ukázat poškození určitých mozkových map. Jako taková se fMRI používá v nemocnicích po celém světě. Od roku 2003 se však dostalo fMRI pozornosti i pro experimenty a výzkumy v oblasti psychologie, sociologie, ekonomie, zkrátka toho, jak a proč se v určitých chvílích chováme, jak se chováme a co dělá u toho náš mozek… Jakmile byly tyto přístroje k dispozici, začalo se tím, že se zopakovaly slavné experimenty z minulosti s očekáváním toho, co nám ukáže mozek. Výzkumy pana Libeta se dočkaly restartu a bezstarostný úsměv svobodné vůle začal tuhnout...

Píše se rok 2008 a my se společně vydáme do Bernstein Centra Výpočetních Neurověd v Berlíně (Bernstein Center for Computational Neuroscience) za progresivním profesorem Johnem Dylanem Haynesem. Pan profesor Haynes se rozhodl zopakovat výzkumy pana Libeta, ovšem na dokonalém skeneru fMRI a podívat se na širší souvislosti v mozku. V rámci výzkumů měli účastníci dělat jednoduchá rozhodnutí, jako například zmáčknout červené nebo modré tlačítko, vybrat dvě čísla z náhodně opakujících se čísel, zkrátka cílem bylo vybrat si ze dvou možností volby, rozhodnout se. Třeba i o tak banálních věcech, zda si dáme kávu nebo čaj, či jako přílohu zvolíme rýži nebo brambory. Online pohled do mozku ukázal zapojení konkrétních center v mozku odpovědných pro určité reakce a rozhodnutí až o pár vteřin dříve, než si to dotyčná osoba uvědomila a akci provedla! Výsledkem samozřejmě bylo, že účastník považoval akci za vlastní, nicméně ze záznamu bylo jasné již jednu a více sekund (v závislosti na složitosti úkolu), že mozek již rozhodl. Profesor Haynes pro nás shrnul své pocity z výzkumů, které rozhodně nepovažoval za příjemné, do této památné věty: „Jak se mohu domnívat, že mám svobodnou vůli, když ani nevím, kdy k rozhodnutí došlo a co rozhodlo, abych akci udělal?' Profesor Haynes založil a vede v Berlíně centrum rozšířeného neurozobrazování. Výzkumy a experimenty znovu a znovu dokazují, že naše rozhodnutí jsou podmíněna programy, které reagují dříve než naše svobodné rozhodnutí s citelným zpožděním. Stále se Váš mozek zdráhá uvěřit? Rozumím, pojďme do těžké váhy.

Seznamte se: Sam Harris, americký neurovědec, autor a filozof. Sam Harris používá ve svých výzkumech fMRI a jeho výzkumy potvrzují iluzi svobodné vůle. Sam jde mnohem dál, jeho celosvětový bestseller 'Konec víry', který kraloval na seznamu bestsellerů podle The New York Times po třicet tři týdnů, Vatikán rozhodně nepotěšil… Sam je označován za jednoho ze čtyř jezdců apokalypsy podle Bible. Doktor Harris je těžká váha, spoluzakladatel a ředitel organizace 'Project Reason' (projekt Důvod) celosvětové organizace známé také jako Spolek skeptiků. Většina států má svůj vlastní klub skeptiků, který vyznává kritické myšlení podpořené vědeckými důkazy. A svobodná vůle je jedním z velkých bludů… To, co ovládá naše životy a realitu, je náš mozek. Sam Harris ve své provokativní knize 'Svobodná vůle' uvádí na základě výzkumu mozku toto: „V určitou chvíli předtím, než si uvědomíte, co hodláte udělat, tedy v čase, kdy se Vám subjektivně zdá, že máte absolutní svobodu zachovat se, jak se Vám zachce, Váš mozek již rozhodl, a vy si toto rozhodnutí teprve zpětně začnete být vědomi a uvěříte, že jste jej učinili vy.' Sam je možná až moc vášnivý ve svých postojích proti náboženským systémům, v nichž vidí nástroj, jak předávat bludné programy do mozků dalších generací… Jisté ale je, že učinil velký skok ve vědeckém vnímání toto, jak prožíváme svoji realitu. Zapomeňme na osud nebo karmu, máme co do činění s programem! A to programem v našem mozku. Přišel čas seznámit se s Vaším mozkem?!Články:


John Dylan Haynes: neurovědy versus filozofie, na mušce je svobodná vůle
ODKAZ.

VYSTOUPÍŠ Z MATRIXU?

Jakou pilulku si vybereš?

Pro vstup zadej kód z knihy

Nemáš kód?
Kup knihu, nebo Audio knihu,
nebo odejdi !

Máš kód?
Zadej ho do formuláře a pokračuj...

Kniha TRHÁK za 230

Kupte si knihu TRHÁK u nás a získáte ji za zvýhodněnou cenu 230 korun.

+poštovné a balné 100,- Kč